• cs
  • en

dTASK - Příklady použití

Digitalizace firemních procesů

Řešíte pravidelné činnosti a chcete pomoci s jejich digitalizací? Zbavte se emailové a papírové agendy, přejděte na kompletně digitální proces s dTASK. Pro jasnější představu o možnostech aplikace dTASK jsme připravili několik uživatelských scénářů, které popisují příklady použití. 

Mini komiksové příběhy demonstrující využití aplikace dTASK

Interní audit (compliance)

BOZP - bezpečnost práce

Řízení týmu

Škodní událost

Pravidelný update

Příklady mobilního použití aplikace dTASK

HR procesy

S nově příchozím zaměstnancem se pojí řada úkolů, které je třeba splnit. Nejen povinná dokumentace, kterou musí dodat zaměstnanec (zápočtový list, lékařská prohlídka apod.). Jsou to také procesy na Vaší straně, kam patří vytvoření přístupů, přidělení počítače apod. Vše můžete digitalizovat pomocí naší aplikace a analogicky řídit nejen nástupy, ale také výstupy zaměstnanců.

IMG 6168 B

IMG 6169 B

 

Řízení dodavatelů

Založení nového dodavatele ve Vašem systému tvoří řada nutných aktivit od ověření základních informací o dodavateli, přes nastavení zodpovědného zaměstnance až k periodické kontrole činností, které dodavatel vykonává. Naše aplikace Vám pomůže celý proces digitalizovat. Každý zodpovědný zaměstnanec bude přesně vědět co má splnit a kdy. 

IMG 6165 B

IMG 6166 B

 

 Řízení týmu

Komu z Vás se to nestalo? Potřebujete od kolegy, aby Vám doplnil nějaké informace, které zase vy musíte v konkrétním termínu zpracovat a předat dále. Reakce na e-mail nepřichází a začíná Vás tlačit čas s odevzdáním úkolu. Co uděláte? Napíšete kolegovi urgenci, voláte a reakce může být následující:

1. Honzo promiň, já jsem se k tomu ještě nedostal, netušil jsem, že to tak spěchá.
2. Ale mě od Tebe žádný email opravdu nedorazil, asi se to někde cestou ztratilo. Pošleš mi to znovu?

S naším nástrojem DTube – aplikace DTASK se Vám toto nemůže stát, protože:
- jednoduše vytvoříte úkol, který odešlete na řešitele (kolega, podřízený)
- máte přehlednou evidenci všech úkolů 
- úkol obsahuje jasný popis a termín splnění
- pokud se blíží termín splnění, odchází řešiteli připomínka
- končí možnost výmluv díky jasně zaznamenané historii (co, kdy, jak)

Hromadná distribuce úkolů

Máte firemní pobočky, na které potřebujete posílat konkrétní úkoly, za které je každá pobočka zodpovědná. Hádáme, že dnes odesíláte hromadné e-maily a doufáte, že Vám všichni v požadovaném termínu odpoví. Jak efektivně kontrolujete, že Vám odpověděli opravdu všichni? Hledáte odpovědi v emailu nebo to raději neřešíte a spoléháte, že jsou všichni opravdu tak zodpovědní?

Naše aplikace  DTASK Vám tento problém pomůže vyřešit. Jak?

Jednoduše vytvořený úkol rozešlete na vybrané řešitele – každému automaticky odchází notifikační email, že mu byl vytvořen úkol s jasným popisem a termínem splnění. Následně Vy už jen v aplikaci sledujete, kdo Vám už úkol vrátil splněný a na koho ještě čekáte. Samozřejmostí je, že opět funguje princip automatického upomínání, když se blíží termín splnění a další vychytávky, popsané výše.

Opakující se úkoly

Komu z nás se nestalo, že by jednou za čas (za týden, měsíc, kvartál, rok) nepotřeboval zopakovat nějaký úkol, případně projekt? I na takové požadavky jsme v naší aplikaci mysleli. Jak na to?

V rámci naší aplikace si jednoduše můžete vytvořit Typový projekt (např. nástup nového zaměstnance, výběr nového dodavatele, příprava na poradu, atd.). V rámci funkcionality typového projektu si jen jednou definujete sadu úkolů, které je nutné úspěšně splnit a poté můžete kdykoliv v budoucnu použít projekt znovu. Můžete sami zvolit, zda potřebujete, aby se všechny obsažené úkoly vygenerovaly najednou nebo postupně (vygenerování nového úkolu je podmíněno splněním předchozího úkolu). Zbývá už jen sledovat plnění Vašich opakujících se aktivit.