• cs
  • en

dTASK - Novinky v aplikaci

 

Novinky a opravy v aplikaci DTASK

1.9. 2022

Očekáváme uvedení nástupnické aplikace DTASK, která plně nahradí stávající aplikaci. Přinese ještě více digitalizace, snadnější uživatelské rozhraní a řadu nových funkcionalit.

 

13.10.2021

Přidali jsme následující novinky:

1) efektivní připojení dokumentů z mobilního zařízení - připojení přílohy pomocí načtení QR kódu

2) propojení s kalendářem

     - odeslání úkolu řešiteli - posílá se automaticky, datum založení do kalendáře = datum konce úkolu mínus počet dnů upozornění předem na úkol

     - připomínka úkolu - posílá se na tlačítko "notifikovat řešitele". Datum založení do kalendáře = datum konce úkolu.

 

1.9.2021

Přinášíme seznam procesů, které jsou v aplikaci aktuálně k dispozici:

Název typového projektu  Popis typového projektu 
   
HR – nástup / odchod zaměstnance přehled činností a dokumentů k nástupu a odchodu zaměstnance
HR – pravidelná zdravotní prohlídka evidence a načasování pravidelní prohlídky
HR – hodnocení zaměstnance  vyhodnocení aktivit a ohodnocení zaměstnance
HR – školení zaměstnance HR – školení řidičů evidence školení BOZP, PO, OŽP – archivace pravidelní školení řidičů
IT – přesun HW prvku popis IT procesu při stěhování HW postup aktualizace OS serveru
IT – aktualizace OS serveru IT – aktualizace aplikace  postup při aktualizaci aplikace
IT – kontrola přístupových oprávnění uživatele přístupy a oprávnění do firemních systémů
Správa vozového parku proces zapůjčení firemního vozidla
Řešení pojistných událostí u služebních vozidel Zadání veřejné zakázky  postup pro řešení škody na autě
Zadání veřejné zakázky popis procesu při vypsání veřejné zakázky 
Zadání výběrového řízení popis procesu při výběrovém řízení
Správa dodavatelů proces založení nového dodavatele
Škodní událost na firemním majetku postup řešení škody na firemním majetku
Revize elektrických zařízení pravidelná revize el. zařízení
Evidence hasících přístrojů pravidelná kontrola
Záznam o pracovním úrazu postup při řešení úrazu na pracovišti
Servisní smlouvy – evidence, archivace  evidence servisních smluv 
 

24.6.2021

Na základě zpětné vazby od našich zákazníků Vám přinášíme přehled novinek, které brzy v aplikaci e-Procesy uvidíte. Konkrétně se jedná o následující úpravy:

- v typových úkolech přidáme možnost definovat zadavatele úkolu pro každý úkol nezávisle (aktuáně je zadavatel všech úkolů implicitně ten, kdo vytvořil projekt).

-  umožníme zadat výchozí řešitele dynamicky, tedy v okamžiku vytvoření projektu z typového úkolu (aktualně je řešitel u typového úkolu pevně dán a případná změna je možná až po vygenerování konkrétního úkolu). 

- umožníme u typového úkolu definovat, zda se má: a) nový úkol z typového úkolu vytvořit pro zadavatele (stávající stav) a nebo b) nový úkol po vytvoření automaticky poslat řešiteli.

- přidáme možnost v typovém úkolu připojit přílohu dynamicky ve vazbě na řešitele a to v okamžiku zadání vychozího řešitele úkolu.

- přidáme tlačítko na uzavírání projektů

7.6.2021

- Přijmout úkol (koncovým řešitelem).

Řešitel dává na vědomí, že úkol přijal. Automaticky se k úkolu zapíše datum přijetí úkolu. Zadavatel, popř. přeposílatel úkolu jsou automaticky emailem informováni o přijetí úkolu koncovým řešitelem.

- Uzavřít úkol může vždy Zadavatel úkolu.

Řešitel úkolu může úkol uzavřít pouze v případě, že je to od zadavatele v úkolu povoleno (hodnota Uzavření řešitelem = Povoleno). Uzavřením úkolu se automaticky vytvoří jeden (nebo více) úkolů dle Typového projektu, s nejbližším vyšším pořadím, ale pouze v případě, že se tyto úkoly dosud nevytvořily.

- Zrušení úkolu.

Zrušený úkol se již primárně nenabízí, lze ho zobrazit změnou filtru na Status = Zrušené. Zrušit úkol může vždy Zadavatel úkolu. Pro zrušení úkolu je vynuceno uvést důvod zrušení. Zrušením úkolu se nevytvoří další úkoly dle Typového projektu.

- U každého Projektu je volba Period.

Zde je možno zadávat úkoly, které se budou automaticky zakládat ve zvolených periodách. Periody mohou být zadávány dnem v měsíci, nebo dnem v rámci týdne.

28.4.2021

- Doplněno video představující proces Nástupu zaměstnance do sekce Ukázková videa.